ประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  12 มี.ค. 2556

โรงเรียนบ้านโนนศรีทองเดินรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปออกเสียงประชามติ

โพสต์4 ส.ค. 2559 07:25โดยโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 07:32 ]

ซึ่งการลงประชามตินั้นจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:50โดยโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบบ้านโนนศรีทองจัดขึ้นทุกวันในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียนทัศนศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2555 01:46โดยดอกอ้อ มิมะละ

May 14, 2012


กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3May 14, 2012


1-4 of 4