โรงเรียนบ้านโนนศรีทองเดินรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปออกเสียงประชามติ

โพสต์4 ส.ค. 2559 07:25โดยโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 07:32 ]
ซึ่งการลงประชามตินั้นจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. Comments