โรงเรียนบ้านโนนศรีทองเดินรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปออกเสียงประชามติ

วันที่โพสต์: 4 ส.ค. 2016, 14:25:59

ซึ่งการลงประชามตินั้นจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.