ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ 044-870399, email:dokormimala@gmail.com